Teambuilding


We maken allemaal deel uit van een team of meerdere teams. Denk aan een afdelingsteam, verkoopteam, een uitvoeringsteam, een projectteam of sportteam. Individuele kwaliteiten zijn in die teams weliswaar belangrijk, maar de gelijkgerichte samenwerking maakt het verschil. Zowel in prestatie als in kwaliteit.
De teambuilding training is bedoeld voor teams, groepen, afdelingen die nog meer de teamkwaliteiten willen benutten om daarmee de teamdoelen na te streven.

Trainingsdoel
Het streefdoel bij teambuilding is het optimaal functioneren als effectief team. Door inzicht te krijgen in leidinggeven, communicatie, samenwerken en planmatige doelstellingen na te streven.

Trainingsinhoud
• Wat is een team
• Werken aan vertrouwen
• Doelstelling bepalen
• Teamprocessen
• Het individu binnen een team
• Leidinggeven binnen een team
• Probleem oplossen
• Op maat gewenste leerproces waar het huidige team behoefte aan heeft

Prijzen
Na opgave van het aantal deelnemers en na afstemming van het programma kan er een offerte worden opgesteld.

Trainingslocatie
De deelnemers kunnen desgewenst op eigen locatie en in company worden opgeleid.