Verkeersregelaar


In verband met de wijziging van artikel 82 van het RWW 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van deze bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzingen zoals stop- en doorrijdtekens moeten kunnen worden gegeven.

Een aanstelling tot landelijk verkeersregelaar behoort tot de mogelijkheden via het Verkeerscentrum Nederland (VCNL van Rijkswaterstaat). De opleiding en het examen zijn hetzelfde. De landelijke aanstellingspas wordt dan verstrekt door de minister van Verkeer en Waterstaat.

Nadat een verkeersregelaar is aangesteld kan deze zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

Trainingsdoel
De deelnemers worden geschoold om zelfstandig op te treden als verkeersregelaar.

Trainingsinhoud
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Wetgeving m.b.t. verkeersregelaars
• Aansprakelijkheid
• Waarnemen en sociaal verkeersgedrag
• Eigen veiligheid en veiligheid van de weggebruiker
• Praktijkoefeningen verkeer regelen
• Enkele aspecten van de Arbo-wetgeving.

In overleg met de plaatselijke politie zal op de openbare weg worden geoefend; tevens zal de politie over het verloop van de opleiding worden geïnformeerd.

Trainingsduur
Theorie: 1/2 dag, afgesloten met een theorie-examen.Praktijk: 1,5 dag, afgesloten met  praktisch examen.

Examen
Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een schriftelijk examen; het praktisch gedeelte met een praktisch examen van 15 minuten per persoon. De examens worden afgenomen door gedelegeerden van de Nederlandse Politie Academie. Herkansing is mogelijk.

Prijzen
Vanaf € 275,00 (exclusief BTW)

* Inclusief catering  (lunch, koffie en thee) cursusmateriaal, examen en certificaat.

Trainingslocatie
De deelnemers kunnen desgewenst op eigen locatie en in company worden opgeleid.  Het is mogelijk om de training via CCV accredicatiepunten aan te vragen ten behoeve van nascholing code 95.