EHBO


Tegenwoordig kun je er niet meer omheen. Iedere werkgever is verplicht een werknemer aan te stellen die in het bezit is van een EHBO diploma. U als werkgever of werknemer bent verplicht zich grondig voor te bereiden op rampen en ongelukken.

Vanuit de RI&E is naast de verplichte BHV’er ook verplicht de nodige EHBO’ers binnen het bedrijf op te leiden. Een diploma Eerste hulp is 1 jaar geldig en wordt telkens voor 1 jaar verlengd mits voldaan wordt aan de herhalingseisen.Trainingsdoel
Veiligheid binnen uw bedrijf door adequate te handelen.

Trainingsinhoud
• Spoedeisende eerste hulp inclusief reanimatie en AED
• Niet spoedeisende eerste hulp
• Verbandleer

EHBO modules
• Eerste hulp bij kinderen (Oranje kruis)
• Eerste hulp bij sportongevallen
• Eerste hulp bij bouw ongevallen
• Onderwerp op maat voor uw bedrijf

Opleiding EHBO
2 dagen

Herhalingstraining EHBO
1 dag

Prijzen

Vanaf € 275,00 (exclusief BTW) per persoon voor opleiding EHBO
Vanaf € 150,00 (exclusief BTW) per persoon voor herhalingstraining EHBO.

Trainingslocatie
De deelnemers kunnen desgewenst op eigen locatie en in company worden opgeleid.  Het is mogelijk om de training via CCV accredicatiepunten aan te vragen ten behoeve van nascholing code 95.