Bedrijfshulpverlening


Naast de verplichte EHBO in uw bedrijf is het ook verplicht voldoende BHV’ers te hebben. Iedere werkgever is verplicht zich zo goed mogelijk voor te breiden op ongevallen en calamiteiten. Bij ons word je als bedrijfshulpverlener op een dynamische en interactieve manier getraind. De uitvoering van het praktisch leermodel wordt competentiegericht getoetst volgens de normen van het NIBHV en Oranje Kruis.

Trainingsdoel
Arbo gerichte veiligheid zoals reanimeren + AED, het blussen van verschillende soorten branden en de juiste communicatie bij brand en ontruiming binnen uw bedrijf.

Trainingsinhoud
• Spoedeisende eerste hulp inclusief reanimatie en AED
• Niet spoedeisende eerste hulp
• Brand & ontruiming
• Communicatie

Basistraining Bedrijfshulpverlening

2 dagen

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening

1 dag

Prijzen

Vanaf € 275,00 (exclusief BTW) per persoon voor basistraining.

Vanaf € 150,00 (exclusief BTW) per persoon voor herhalingstraining.

* Inclusief catering  (lunch, koffie en thee) cursusmateriaal, examen en certificaat.

Trainingslocatie

De deelnemers kunnen desgewenst op eigen locatie en in company worden opgeleid. Het is mogelijk om zowel voor de basis als de herhalingstraining CCV accredicatiepunten aan te vragen ten behoeve van nascholing code 95.